Σκοπός μας είναι να κάνουμε την υγεία μας καλύτερη. Και όχι μόνο την δικιά μας αλλά όλων των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις παροχές υπηρεσιών υγείας, την ατομική μας ευθύνη για την δημιουργία και διατήρηση μιας κουλτούρας βελτίωσης της υγείας αλλά και για το κλίμα και το περιβάλλον γενικότερα. Αυτός είναι και ο προγραμματισμός μας και η επιθυμία που έχουμε για να κάνουμε την σελίδα μας ένα σημείο αναφοράς που θα προωθήσει τις καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους.